A kedvezményezett neve: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)

A projekt címe: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság épületeinek energetikai korszerűsítése

A Projekt tervezett bruttó összköltsége: 412 963 201 Ft, melyből önerő: 10 636 465 Ft.

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 402 326 736 Ft,

A Projektre megítélt támogatás összege: 402 326 736 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 6.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.2-16-2022-00146