A projekt magába foglalja a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő négy irodaépületének energetikai korszerűsítését.

Kedvezményezett a fejlesztéseket az alábbi helyszíneken valósítja meg, és vállalja, hogy azokat a fenntartási időszak végéig ugyanezen a helyszíneken fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín neve

Megvalósítási helyszín címe

Megvalósítási helyszín hrsz

Fő helyszín

Központi Székház épülete

5700, Gyula, Városház utca 26.

4466

További helyszín_1

Gyulai Szakaszmérnökség irodaépülete

5700, Gyula, Nagyváradi út 59/b

570

További helyszín_2

Szarvasi Szakaszmérnökség irodaépülete

5540, Szarvas, Körös utca 1.

235

További helyszín_3

Szeghalmi Szakaszmérnökség irodaépülete

5520, Szeghalom, Széchényi utca 60.

1660

A KÖVIZIG Központi Székháza több ütemben, több építészeti technológiával épült. A régi épületrészt 150-200 évvel ezelőtt emelték, 2 szintes, magastetős, hagyományos építészeti módokkal, építőanyagokkal készült, homlokzata 15 évvel ezelőtt felújításra került. Építészeti kialakítása, valamint az épület városképi elhelyezkedése miatt helyi védelem alatt áll és műemléki jelentőségű területen helyezkedik el. A régi épületrészhez szervesen kapcsolódó 3 szintes, lapostetős, új épületrészt az 1960-as évektől kezdődően két lépcsőben építették hozzá. A vasbeton pillérvázas új épületrészen a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával osztozik. Az új épületrész lapostetejére és az udvari homlokzat árnyékolójára a 2015. évben KEOP-4.10.0/K/14-2014-0005 számú projekt keretében 49 kWp teljesítményű házi méretű napelemes kiserőművet telepítettek, mely jelenleg is megfelelően működik. Az energetikai korszerűsítés az elhasználódott fűtési rendszer, a rossz állapotú, veszteséges üzemű kazánok, az új épületrész falpaneljeinek, zárófödémének és elavult nyílászáróinak elégtelen hőszigetelése miatt elengedhetetlen. Az épület épületenergetikai minőség szerinti besorolása jelenleg GG, fejlesztés után CC. A régi épületrészen az energetikai korszerűsítésnek határt szab a helyi védettség, itt csak a padlásfödém hőszigetelése valósul meg tekintettel arra, hogy a nyílászárókat már a korábbi években kicserélték. A felújítás során zárófödém vízszigetelésére, hőszigetelésére, padlásfödém hőszigetelésére, külső határoló szerkezetek hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére és fűtéskorszerűsítésre kerül sor.

Központi Székház madártávlatból

A Gyulai Szakaszmérnökség épületének irodái nyáron túlmelegszenek, télen pedig a rosszul szabályozható és elavult fűtési rendszer következtében alul- és túlfűtöttek. A 3 szintes lapostetős épület 1960-as években épült hagyományos építészeti technológiákkal. Homlokzati falai 38 cm vastagságúak, festett kivitelűek. 2015-ben a KEOP-4.10.0/K/14-2014-0005 számú projekt keretében a gyulai telephely két épületére összesen 40 kWp teljesítményű házi méretű napelemes kiserőművet telepítettek, mely jelenleg is megfelelően működik. Biztosítva ezzel a telephely éves villamosenergia szükségletét. A korábbi években a régi rosszul záródó nyílászárók cseréjére is sor került. Azonban a fejlesztés nem minden nyílászáró vonatkozásában valósult meg. Az épület épületenergetikai minőség szerinti besorolása jelenleg GG, fejlesztés után CC. A felújítás zárófödém vízszigetelésére, hőszigetelésére, külső határoló szerkezetek hőszigetelésére, külső nyílászárók cseréjére és fűtéskorszerűsítésre terjed ki.

Gyulai Szakaszmérnökség épülete

A Szarvasi Szakaszmérnökség 1974-ben, a Szeghalmi Szakaszmérnökség pedig 1965-ben épült. Mindkét irodaépület vonatkozásában elmondható, hogy 2 szintes, lapostetős épületek, melyek hagyományos építési móddal, hagyományos anyagokból és szerkezetekkel középfőfalas kialakítással készültek. Alapozásuk sávalap, rajtuk méretezett talpgerenda rendszerekkel. Teherhordó falaik 38 cm vastagságú falazóblokkokból, födémeik előregyártott, vasbeton gerendákból és béléstestekből állnak. A két épület lapostetőjén salakfeltöltés, bitumenes lemezszigetelés található. A nyílászárók fa és acél szerkezetűek, elavultak, rosszul záródnak. Az épületeken energetikai korszerűsítés még nem történt. A Szarvasi Szakaszmérnökség épülete épületenergetikai minőség szerinti besorolása jelenleg JJ, a Szeghalmi Szakaszmérnökség épületének II, fejlesztés után mindkét épület besorolása BB lesz. A felújítás műszaki tartalma mindkét szakaszmérnökség esetében: zárófödém vízszigetelése, hőszigetelése, külső határoló szerkezetek hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.

Szarvasi Szakaszmérnökség épülete

Szeghalmi Szakaszmérnökség épülete

A felújítás sikeres végrehajtása után jelentősen csökkenni fog az egyes épületek energiafogyasztása, és az általuk kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyisége.